• “This is to confirm my affiliation with the website”
  • Họ Và Tên: Nguyễn Văn Hùng
  • Phone: 0964546569
  • Số Giấy Tờ Đăng Kí Payoneer: 010148037156 (Giấy Phép Lái Xe)
  • Địa Chỉ: Thôn Nga Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
  • Gmail đăng kí Payoneer: ebayali2018@gmail.com
  • Thông tin Bank Payoneer nhận tiền từ website:  First Century Bank, Routing ABA: 061120084, Số tài khoản: 4014595923358
  • ID Khách hàng: 22984595
  • Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Nguyễn Văn Hùng.